System wentylowanej płyty dennej Modulo

Modulo to system wentylowanych fundamentów, który umożliwia szybkie i proste tworzenie samonośnych powierzchni, na które bezpośrednio wylewa się beton. Wentylowana i monolityczna struktura gwarantuje dużą stabilność i znaczną redukcję ryzyka uszkodzeń. System ten umożliwia jednoczesną realizację ław, fundamentów i płyt. Powstała pustka powietrzna pod poziomem posadzki umożliwia idealną osłonę od wilgoci podciągowej i kapilarnej.

Katalog Modulo (1MB)